Temat zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardzo ważny we wszystkich procesach przedsiębiorstwa. Jako firma działająca odpowiedzialnie wobec klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy i pracowników, IMAKON zobowiązuje się do przestrzegania jasnych zasad.Temat zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardzo ważny we wszystkich procesach przedsiębiorstwa. Jako firma działająca odpowiedzialnie wobec klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy i pracowników, IMAKON zobowiązuje się do przestrzegania jasnych zasad.

Zasady, które ...

są zakotwiczone w naszym kodeksie etyki, tworzą ramy postępowania dla nas:
dla przedsiębiorstwa i działań społecznych.

W IMAKON czujemy się szczególnie zaangażowani w ochronę środowiska. Nawet kupując nasze surowce dbamy o to, aby były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Korzystając z najnowszych technologii, oszczędzamy energię i rozważnie obchodzimy się z materiałami.

W IMAKON ochrona środowiska jest jednym z naszych kierunków zarządzania, co zobowiązuje firmę do ciągłego doskonalenia działań środowiskowych. Obejmuje to nie tylko oszczędne wykorzystanie energii, ale rozważne wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych.

Uwagi dotyczące zgodności z przepisami - SpeakUp

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju wyznacza perspektywy na przyszłość dla obszarów takich jak: środowisko, społeczeństwo i gospodarka, a także dla każdego pracownika czy partnera biznesowego IMAKON.

Nas, spółkę zależną od firmy imeco, działającą dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, obowiązują fundamenty kultury INDUS, takie jak: podział wymagań centrali oraz ich niezależna realizacja i kontrola, a także spójne z innymi spółkami rozumienie wartości firmy, czy ograniczanie ryzyka.

System zgłaszania nieprawidłowości „SpeakUp”, dostępny dla wszystkich, służy do zgłaszania i eskalowania skarg dotyczących naruszeń. Buduje dodatkowe zaufanie
i bezpieczeństwo, a tym samym pomaga unikać szkód i zapewniać długoterminowy sukces całej grupy.

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące ochrony danych dla sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia) i dla zaangażowanych stron.